Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

NAJAVA - Uvodne konferencije i potpisivanje ugovora

08.04.2021.

NAJAVA - Uvodne konferencije i potpisivanje ugovora za dogradnju i rekonstrukciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Pitomača te posjet gradilištu i tiskovna konferencija

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ provodi se na području Općine Pitomača koja je u sustavu Virovitičko podravske županije, a obuhvaća naselja Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec te Stari Gradac.

Vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ iznosi 262.029.556,25 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 149.028.803,45 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će se nacionalnim sredstvima u iznosu od 60.594.841,55 HRK.

Pripreme za ovaj projekt počele su 2010. godine, a realizacija se predviđa do 2023. godine.

Projekt se provodi u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projekt Pitomača obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanja otpadnih voda: kroz Aktivnost 1 - dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača te Aktivnost 2 - rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača.

Uvodna konferencija projekta „ Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ i potpisivanje Ugovora za dogradnju i rekonstrukciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Pitomača te posjet gradilištu i tiskovna konferencija održati će se 12. travnja 2021. u 14 sati Centar za kulturu “Drago Britvić” Pitomača, Trg kralja Tomislava 2, Pitomača.