Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Napredak radova - lipanj 2022.

30.08.2022.

Element Projekta br. 2 DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE PITOMAČA

Izvedeni radovi:

Na komponenti A. Pitomača i Kladare: gradilište je u potpunosti formirano i izvedeni su radovi na polaganju kanalizacijskog kolektora.

Izvode se radovi na trasama na polaganja gravitacijskog cjevovoda DN 315 s pripadajućim revizijskim oknima na kolektorima: Pitomača–3 izvedeno je 286,00 m, Pitomača–3.1. izvedeno je 8,00 m, Pitomača–9 izvedeno je 69,00 m, Pitomača–18 izvedeno je 11,00 m, Pitomača–24 izvedeno je 155,00 m, Pitomača–4 izvedeno je 360,00 m, Pitomača–18 izvedeno je 200,00 m, Kladare K-1 izvedeno je 174,00 m, Kladare K-1 SE izvedeno je 399,00 m i Kladare K-2 SE izvedeno je 50,00 m.

Ukupno izvedeno u 06 mj. 2022.: 1.572,00 m.

Izveden je tlačni vod DN 90: P_tlačni 8 - 68,00 m i P_tlačni 5 - 807,00 m

Izvedena je crpna stanica Kladare 1. Ugrađen je dio odzračno – dozračnih ventila i garniture za ispiranje na tlačnom vodu i kod CS-ova. Izvedene su AB ploče na dijelu crpnih stanica.

Postavljeni su pripreme za kućne vodovodne i kanalizacijske priključke.

Ugrađuju se poklopci za revizijska okna.

Na komponenti B. Dinjevac i Grabrovnica: Nije bilo aktivnosti

Na komponenti C. Otrovanec: Izveden probni rad CS Otrovanec

Na komponenti D. Stari Gradac: – gradilište je u potpunosti formirano i izvode se radovi na obnovi kolnih ulaza, postavljanje LŽ poklopaca na okna. Izvode se radovi na postavi rubnjaka na pješačkoj stazi na trasi SG 1.2. Izvedena je crpna stanica CS Stari Gradac 3. Postavljen je dio priprema za kućne vodovodne priključke.

Element Projekta br. 3 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA Radovi su započeli