Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Napredak radova na projektu Aglomeracija Pitomača – ožujak 2023.

14.03.2023.

Projekt je podijeljen u tri aktivnosti. Prva aktivnost je dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača. Provodi se izgradnjom 49.285m gravitacijskih kolektora, izgradnjom 29 crpnih stanica, izgradnjom 15.741m tlačnih cjevovoda, izgradnjom 2.068 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje te izgradnjom 1.650 priprema za kućne priključke na sustav vodoopskrbe. Druga aktivnost obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 9000ES s drugim stupnjem pročišćavanja. Treća aktivnost obuhvaća nabavu opreme; kamiona-cisterne za transport ugošćenog mulja na konačno zbrinjavanje postupkom ozemljivanja.

Očekivani rezultati su povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda te poboljšanje načina i kvalitete života stanovnika koji žive na ovom području.