Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Izvedeni radovi

30.04.2023.

U periodu od 01.04.2023. – 31.04.2023. napredak je sljedeći:

Izvedeni radovi:

Na komponenti A. Pitomača i Kladare:

-gradilište je u potpunosti formirano i izvedeni su radovi na obnovama Izvode se radovi na trasama na polaganja gravitacijskog cjevovoda s pripadajućim revizijskim oknima na kolektorima na dugačkim kućnim kanalizacijskim priključcima: PK-28.1. i PK – Ina Istok.

Postavljeni su pripreme za kućne vodovodne i kanalizacijske priključke. Izvedena je AB pokrovna ploča na CS Pitomača 2. Ugrađuju se poklopci za revizijska okna i crpnu stanicu CS Pitomača 2. Izvedene je dio obnova kolnih ulaza i nogostupa. Sve ostale aktivnosti vezane su uz pripreme tehničkih pregleda.

Za radove na Dogradnji UPOV-a Pitomača:

Na projektu nastavljaju se građevinski radovi. Izvode se aktivnosti izrade tehničkih listova opreme, prema proračunima tehnologije i pridobivanje tehničkih podataka sa strana proizvođača opreme. Izvođene su aktivnosti za pripremu plana osiguranja kvalitete i plana kontrole za strojarske radove, kao i priprema nominacija materijala. Završeni su AB radovi aeracijskih bazena i objekta 6. Također su se izvodili AB radovi na stijenama i ploči zgrade 1 te zgrade 3. Na izradi dovodnog kolektora ugrađeno je cca 400 m cijevi fi 1800.

U tijeku je nabava strojarske opreme te ugradnja.