Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Aglomeracija Pitomača

13.02.2022.

Projektom “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača” obuhvaćeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda te rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ukupna vrijednost Projekta je 262.029.556,25 HRK. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog Kohezijskog fonda u vrijednosti 149.028.803,45 HRK, 71.09% ukupne vrijednosti. Pripreme za projekt počele su 2010. godine, dok se njegova realizacija predviđa do 2023. godine. Projekt se provodi na području Virovitičko-podravske županije, odnosno na području Općine Pitomača u naseljima Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac.

Cilj projekta je poboljšanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača. Izgradnjom infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda smanjuju se regionalne razlike u Hrvatskoj i tako doprinosi socijalnoj stabilnosti. Projektom se provodi obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU te pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama. Svrha projekta je povećanje priključenosti na sustav odvodnje te pročišćavanje otpadnih voda na područjima s izgrađenim vodoopskrbnim sustavima, povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe kao i povećanje pokrivenosti područja uslugama odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača.

Projekt je podijeljen u tri aktivnosti. Prva aktivnost je dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača. Provodi se izgradnjom 49.285m gravitacijskih kolektora, izgradnjom 29 crpnih stanica, izgradnjom 15.741m tlačnih cjevovoda, izgradnjom 2.068 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje te izgradnjom 1.650 priprema za kućne priključke na sustav vodoopskrbe. Druga aktivnost obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 9000ES s drugim stupnjem pročišćavanja. Treća aktivnost obuhvaća nabavu opreme; kamiona-cisterne za transport ugošćenog mulja na konačno zbrinjavanje postupkom ozemljivanja.

Očekivani rezultati su povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda te poboljšanje načina i kvalitete života stanovnika koji žive na ovom području.