Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Provedeno anketiranje stanovništva na području aglomeracije Pitomača

20.09.2021.

Upitnik su ispunile 204 punoljetne osobe različite životne dobi i različitog stupnja obrazovanja s područja aglomeracije Pitomača. Od ukupno 204 ispitanika, muških ispitanika bilo je 101, odnosno 49,5 %, dok je ženskih bilo 103 što čini 50,5 %. Podjednaki broj ispitanika, njih 32,4 % pripada dobi između 20 i 35 godina te iznad 46 godina starosti, slijedi dobna granica između 36 i 45 godina sa 30,4 % ispitanika te je 4,8 % ispitanika imalo manje od 19 godina. Prema stupnju obrazovanja 57,4 % ispitanika ima srednju stručnu spremu (SSS). 24,5 % ispitanika ima visoku stručnu spremu (VSS), 9,8 % su KV (kvalificirani radnik), dok je od ostatka ispitanika njih 8,3 % NKV (nekvalificirani radnik (sa ili bez završene osnove škole),). Nakon provedene analize rezultate anketiranje pokazalo se kako je 19,6 % javnosti dovoljno upoznata i informirana o provedbi Projekta, ali da treba dodatno informiranje, 37,3 % ispitanika ipak smatra kako javnost nije dovoljno upoznata s provedbom Projekta te kako je potrebno dodatno informiranje o istome, dok 43,1 % ispitanika smatra kako je javnost dovoljno informiranja projektom te da nije potrebno dodatno informiranje. Općenito, vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ iznosi 262.029.556,25 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 149.028.803,45 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će se nacionalnim sredstvima u iznosu od 60.594.841,55 HRK. Provedba projekta započela je 2020.godine, a realizacija se predviđa do 2023. godine. Projekt se provodi u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projekt Pitomača obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanja otpadnih voda: kroz Aktivnost 1 - dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača te Aktivnost 2 - rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača.