Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Informacije o projektu

Cilj projekta

Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača; provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU; Provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).

Svrha projekta

 • Povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i stupnjeva pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima
 • Povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe
 • Povećanje pokrivenosti područja uslugama odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača

Aktivnosti projekta

Aktivnost 1

 • izgradnja 49.285 m gravitacijskih kolektora sustava odvodnje otpadnih voda
 • izgradnja 15.741 m tlačnih cjevovoda sustava odvodnje otpadnih voda
 • izgradnja 29 crpnih stanica sustava odvodnje otpadnih voda
 • izgradnja 2.068 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje otpadnih voda
 • izgradnja 1.650 priprema za kućne priključke na sustav vodoopskrbe

Aktivnost 2

 • Projektiranje, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 9000 ES s drugim (II) stupnjem pročišćavanja

Aktivnost 3- NABAVA OPREME

 • Nabava kamiona-cisterne za transport ugušćenog mulja na konačno zbrinjavanje postupkom ozemljivanja

Očekivani rezultati

Projekt će imati značajan utjecaj na:

 • Povećanje učinkovitost i pouzdanost sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • Poboljšanje načina i kvalitete života stanovnika koji žive na ovom području

Realizacijom projekta na području Općine Pitomača, tj. naselja Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac omogućit će se priključak za 1650 kućanstava na sustav vodoopskrbe i 2068 priprema za priključke na sustav odvodnje.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2020. - 2023. godine

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 34.777.298,59 EUR
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova 27.821.838,87 EUR

SUFINANCIRANJE:

Bespovratna EU sredstva iz Kohezijskog fonda 19.779.521,33 EUR
Projekt se planira financirati sredstvima fondova Europske unije 19.821.061,57 EUR (71,24%)
te nacionalnim sredstvima 8.042.317,55 EUR (28,76%)

Područje aglomeracije

Projekt se provodi na području Virovitičko – podravske županije, odnosno na području aglomeracije Pitomača (naselja Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec, Stari Gradac).

Područje aglomeracije